Kancelarija
za mlade
Čačak

Tokom prvih 5 godina postojanja, imali smo...

0
realizovanih projekata
0
volontera
0
aktivnosti

Gde se nalazimo?

Župana Stracimira 2

Kada radimo?

Radnim danima od 07:00 do 15:00

Kako nas kontaktirati?

+381 32 349252

Aktivnosti Kancelarije za mlade:

Edukacija mladih Čačana na teme vršnjačkog i uličnog nasilja

commentNema komentara
Kancelarija za mlade realizuje edukacije namenjene mladima na teme prevencije vršnjačkog i uličnog nasilja kroz projekat ”Jačanje ličnih kapaciteta mladih”. Cilj edukacije je podrška mladima, u prevenciji negativnih modela ponašanja prema vršnjacima i time stvaranju zdrave lokalne sredine, koja će…

Erazmus+ razmena u Nišu „Bully free starts with me“ 

commentNema komentara
Naša aktivistkinja Tijana učestvovala je na osmodnevnoj Erasmus + razmeni koja je održana u Nišu. Ovo je ujedno i njena prva razmena, a učešće je ispunilo njena očekivanja.Upoznavanje sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja, njihovih običaja i kulture i druženja…

Predstavili smo KZM malim maturantima u OŠ „Ratko Mitrović“

commentNema komentara
Učenicima 8. razreda OŠ „Ratko Mitrović“ predstavili smo aktivnosti naše KZM. Na inicijativu Stefana Radojkovića, nastavnika istorije i građanskog vaspitanja posetili smo male maturante, a naši aktivisti su ih upoznali sa radom Kancelarije za mlade, aktivnostima i mogućnostima koje im…