Projekat “Jačanje ličnih kapaciteta mladih”

No Comments
Realizacija projekta “Jačanje ličnih kapaciteta mladih” se sprovodi u Tehničkoj školi.
Projekat podrazumeva edukaciju oko 1000 mladih na teme vezane za sa profesionalnom orjentacijom, samozapošljavanjem i razumevanjem preduzetništva.  Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za društveno-ekonomski razvoj, uz finansijsku podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
Cilj edukacije je podrška mladima, da bez obzira na uzrast, mogu samostalno da prepoznaju sopstvene sposobnosti i sfere interesovanja kao i da na osnovu toga kompetentno donose odluke o svom daljem obrazovanju, radnom osposobljavanju i izboru profesije.
Zahvaljujući kolektivu čačanske Tehničke škole i našim saradnicima, Ljiljani i Vesni iz udruženja “Laris” koje su se našle u ulozi predavača, uspešno informišemo mlade o pomenutim temama.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

CAPTCHA


Menu