Realizovane radionice projekta “Youth4Air”

No Comments
Tokom vikenda održane su radionice na teme: Sa građanskim učešćem na ti, analiza problema zagađenosti vazduha i kreiranje Deklaracije o čistom vazduhu.
Radionice su deo projekta “Youth4Air” koji se sprovodi u okviru programa “Škole za bolji kvalitet vazduha”. Naše aktivistkinje Elena i Kristina vodile su radionice, jer su tokom trajanja programa postale ambasadorke za grad Čačak.
Učesnici su imali priliku da kroz kreativne zadatke nauče više o participaciji mladih u donošenju odluka, da analiziraju problem zagađenosti vazduha, prepoznaju koji su to faktori koji dovode do zagađenosti, a koji utiču na poboljšanje kvaliteta vazduha.
Najbitniji deo radionica svakako je bio sastavljanje Deklaracije o čistom vazduhu. Trenutno je u pripremi prva ovakva Deklaracija u Srbiji, a naši učesnici su među 1500 mladih čiji će se stavovi i predlozi naći u ovom važnom dokumentu.
Zagađenost vazduha jedan je od vodećih problema današnjice. Izaziva brojne zdravstvene probleme i zbog toga su mladi rešenje ovog problema prepoznali kao urgentno.
                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

CAPTCHA


Menu