Kancelarija za mlade realizuje edukacije namenjene mladima na teme prevencije vršnjačkog i uličnog nasilja kroz projekat ”Jačanje ličnih kapaciteta mladih”. Cilj edukacije je podrška mladima, u prevenciji negativnih modela ponašanja prema vršnjacima i time stvaranju zdrave lokalne sredine, koja će im omogućiti pun razvoj ličnih potencijala. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za društveno ekonomski razvoj, uz finansijsku podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
Ovim projektom obuhvaćeno je oko 1000 mladih iz Čačka koji su informisani o ovim važnim temama. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji informisani su učenici iz OŠ “Preljina” i OŠ “Sveti Sava”.
                           

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

CAPTCHA