О канцеларији

Канцеларија за младе је део Градске управе града Чачка. Са радом је почела 2015. године и од тада делује у правцу препознавања потреба, решавања проблема младих, пружању подршке и обезбеђивању једнаког положаја младих из осетљивих група, као и промовисању различитости, толеранције и солидарности.

Основни мотив оснивања КЗМ у нашем граду је стварање услова за квалитетнији живот младих људи, побољшање њиховог положаја и омогућавање њиховог активног учешћа у доошењу одлука, посебно оних које директно или индиректно утичу на њихов живот.

Канцеларија за младе данас представља сервис за младе који одговара на њихове потребекроз различите активности, програме, манифестације и пројекте.

КЗМ током рада сарађује са многим установама које су релевантне за омладинско деловање на националном, а пре свега локалном нивоу. Неке од тих установа су: Градска управа, Полицијска управа Чачак, Национална служба за запошљавање, Дом здравља, Завод за јавно здравље Чачак, Министарство омладине и спорта, Дом културе, ученички парламенти, студентске организације итд.

Канцеларија за младе пружа младима:

 Већу и бољу информисаност,
 Повећање активизма и волонтеризма,
 Едукативне садржаје путем неформалног образовања,
 Развијање свести о тимском раду,
 Подршку иницијативама младих,
 Побољшава квалитет живота кроз учешће у разним активностима, међународним
програмима размене, пројектима,
 Квалитетније провођење слободног времена и многе друге погодности.

У складу са Националном стратегијом за младе Републике Србије, Канцеларија за младе се бави креирањем и спровођењем омладинске политике на нивоу града Чачка, израдом локалног акционог плана за младе, информисањем и пружањем сваке врсте сервиса младима Чачка у складу са овлашћењима и могућностима.

У оквиру Канцеларије за младе налази се и Омладински Клуб, простор за младе који пружа подршку активном учешћу младих и њиховом волонтирању у реализацији различитих активности, као и програмима неформалног образовања и омладинског рада који је бесплатно доступан на коришћење свим младима града Чачка.

Канцеларија за младе је бесплатно намењена свим младим лицима од навршених 15 до навршених 30 година, у складу са Законом о младима,  без обзира на пол, националну припадност, имовинско стање, чланство у политичким или другим организацијама, психички или физички инвалидитет или сексуалну орјентацију и друга стварна или претпостављена лична својства, онима који то према Закону нису а својим вештинама, знањима или снагом добре воље желе да унапреде положај младих у Чачку, као и организацијама младих, организацијама за младе, неформалним групама и свим институцијама чији се бар део посла односи на младе и унапређење њиховог положаја.

АФИРМАЦИЈА

младих и њихово укључивање у друштво

ЕДУКАЦИЈА

младих по различитим питањима

ПРУЖАЊЕ

подршке иницијативама, предлозима и пројектима младих

ПРОМОВИСАЊЕ

значаја волонтерског рада

ПОМОЋ

младима у њиховом професионалном орјентисању

УКЉУЧИВАЊЕ

младих у културни, спортски и друштвени живот града Чачка

ПОБОЉШАЊЕ

стандарда младих

ПОДРШКА

активној сарадњи локалне заједнице, школа, факултета, удружења, спортских и омладинских организација и клубова

Канцеларија за младе је бесплатно намењена свим младим лицима, а све потребне информације се могу добити за време рада Канцеларије, од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова, као и контактом путем друштвених мрежа.

Налазимо се на Градском тргу, у оквиру простора Дома Културе.