Kancelarija za mlade je deo Gradske uprave grada Čačka. Sa radom je počela 2015. godine i od tada deluje u pravcu prepoznavanja potreba, rešavanja problema mladih, pružanju podrške i obezbeđivanju jednakog položaja mladih iz osetljivih grupa, kao i promovisanju različitosti, tolerancije i solidarnosti.

Osnovni motiv osnivanja KZM u našem gradu je stvaranje uslova za kvalitetniji život mladih ljudi, poboljšanje njihovog položaja i omogućavanje njihovog aktivnog učešća u doošenju odluka, posebno onih koje direktno ili indirektno utiču na njihov život.

Kancelarija za mlade danas predstavlja servis za mlade koji odgovara na njihove potrebekroz različite aktivnosti, programe, manifestacije i projekte.

KZM tokom rada sarađuje sa mnogim ustanovama koje su relevantne za omladinsko delovanje na nacionalnom, a pre svega lokalnom nivou. Neke od tih ustanova su: Gradska uprava, Policijska uprava Čačak, Nacionalna služba za zapošljavanje, Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje Čačak, Ministarstvo omladine i sporta, Dom kulture, učenički parlamenti, studentske organizacije itd.

Kancelarija za mlade pruža mladima:

 Veću i bolju informisanost,
 Povećanje aktivizma i volonterizma,
 Edukativne sadržaje putem neformalnog obrazovanja,
 Razvijanje svesti o timskom radu,
 Podršku inicijativama mladih,
 Poboljšava kvalitet života kroz učešće u raznim aktivnostima, međunarodnim
programima razmene, projektima,
 Kvalitetnije provođenje slobodnog vremena i mnoge druge pogodnosti.

U skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije, Kancelarija za mlade se bavi kreiranjem i sprovođenjem omladinske politike na nivou grada Čačka, izradom lokalnog akcionog plana za mlade, informisanjem i pružanjem svake vrste servisa mladima Čačka u skladu sa ovlašćenjima i mogućnostima.

U okviru Kancelarije za mlade nalazi se i Omladinski Klub, prostor za mlade koji pruža podršku aktivnom učešću mladih i njihovom volontiranju u realizaciji različitih aktivnosti, kao i programima neformalnog obrazovanja i omladinskog rada koji je besplatno dostupan na korišćenje svim mladima grada Čačka.

KOME JE KANCELARIJA NAMENJENA?

Kancelarija za mlade je besplatno namenjena svim mladim licima od navršenih 15 do navršenih 30 godina, u skladu sa Zakonom o mladima,  bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost, imovinsko stanje, članstvo u političkim ili drugim organizacijama, psihički ili fizički invaliditet ili seksualnu orjentaciju i druga stvarna ili pretpostavljena lična svojstva, onima koji to prema Zakonu nisu a svojim veštinama, znanjima ili snagom dobre volje žele da unaprede položaj mladih u Čačku, kao i organizacijama mladih, organizacijama za mlade, neformalnim grupama i svim institucijama čiji se bar deo posla odnosi na mlade i unapređenje njihovog položaja.

ŠTA RADIMO?

AFIRMACIJA

mladih i njihovo uključivanje u društvo

EDUKACIJA

mladih po različitim pitanjima

PRUŽANJE

podrške inicijativama, predlozima i projektima mladih

PROMOVISANJE

značaja volonterskog rada

POMOĆ

mladima u njihovom profesionalnom orjentisanju

UKLJUČIVANJE

mladih u kulturni, sportski i društveni život grada Čačka

POBOLJŠANJE

standarda mladih

PODRŠKA

aktivnoj saradnji lokalne zajednice, škola, fakulteta, udruženja, sportskih i omladinskih organizacija i klubova

KAKO DO NAS?

Kancelarija za mlade je besplatno namenjena svim mladim licima, a sve potrebne informacije se mogu dobiti za vreme rada Kancelarije, od ponedeljka do petka u periodu od 07 do 15 časova, kao i kontaktom putem društvenih mreža.

Nalazimo se na Gradskom trgu, u okviru prostora Doma Kulture.

Menu